Synonym for Copytrading

  • af

Synonymet for Copytrading er en også en oversættelse til kopihandel  

Hvad er Copytrading? 

Copytrading er kendt fra udlandet hvor man på forskellige handelsplatforme kan lave aktiehandel, råvarer, kryptovalutaer og meget mere. Her har man på nogle platforme valgt at åbne op for de forskellige investeringsprofiler, hvis man altså ønsker det, og lade sig kopiere af andre investorer, imod at platformene betaler disse investorer for det.  

CopyTrading er kendt fra Social trading, hvor man kan se andre investorer og deres handler, for at få inspiration til hvordan man kan investere sine penge. Forskellen er at man med copytrading, har mulighed for at kopiere disse investorer fuldstændig automatisk, hvilket betyder at man overhoved ikke behøver at investere sine penge selv, eller fortage sig noget manuelt, da det hele sker helt automatisk og uden af man selv skal gøre noget. 

CopyTrading er en relativt ny måde at investere sine penge med, da teknologien for at skabe automatisk investering er ret ny.  

Definition af Copytrading 

Definitionen på Copytrading er når man kopiere handler fra andre, ved at overføre sine penge til sin egen portefølje, for derefter at få sin egen investeringsportefølje investeret helt automatisk når den investorer man kopiere også laver en aktiehandel eller en anden form for handel.  

Copytrading definitionen kommer fra Social Trading, som i mange år har været kendt i både indland og udland, hvor man har kunne se andre investorer på den handelsplatform man investere på. Det nye ved Copytrading er bare at man her kan kopiere deres handler også, hvilket er et relativt nyt koncept, som blev gjort populært af platformen eToro.  

Find alle synonymer på synonym.dk