Engelske ord i det danske sprog

  • af

Det danske sprog er mangfoldigt – men tilsyneladende ikke mangfoldigt nok. I hvert fald har det danske sprog igennem mange år ”lånt” engelske ord i en grad, der efterhånden gør, at vi ikke længere tænker over, at der er tale om ord, der reelt set ikke er danske. Vi bruger flere engelske ord, også som synonymer for danske ord. Flere af ordene ender da også med at få sin egen plads i den danske ordbog, hvilket blot mudrer overblikket mellem danske og engelske ord yderlige.

Men hvad betyder det egentlig, når vi tager engelske ord ind i vores sprog? I denne artikel ser vi nærmere på, hvordan vi låner forskellige ord fra det engelske sprog, og om tendensen ser ud til at fortsætte eller ej.

Lån på kryds og tværs

Når vi taler om at bruge engelske ord, er det til en start værd at bemærke, at vi ikke kun låner ord fra det engelske sprog, men i høj grad også fra andre sprog. Der er f.eks. nok ikke mange, der ved, at ordet ”liter” stammer fra det franske ”litre”, som igen stammer fra det græske ”litra”. Ordet er dermed også et godt eksempel på, hvordan ord kan blive lånt på kryds og tværs af forskellige sprog, og tilmed i en grad, der gør, at man ikke er klar over, hvor ordet oprindeligt stammer fra.

Derudover findes der også begreber, hvor vi har lånt ord fra forskellige sprog og sammensat dem til et fast begreb. Casino online er f.eks. et rigtig godt eksempel herpå. De fleste ved nok, at ordet ”online” stammer fra engelsk, men hvad med ordet ”casino”? Casino – eller kasino, som det retfærdigvis staves på dansk – stammer fra det italienske ord ”casino”, som er diminutiv af ordet ”casa”, der betyder ”hus”. Hvem tænker over det, når begrebet online casino bruges i det danske sprog?

Mangfoldigt – eller ej?

Fortalere for at indføre engelske ord i det danske sprog vil bl.a. hævde, at det danske sprog bliver mere mangfoldigt ved at tilføje en række engelske ord i sproget. Omvendt vil modstandere kunne argumentere for, at netop mangfoldighed er udfordringen ved at tage engelske ord ind – forstået på den måde, at det danske sprog så at sige kapitulerer, når det ikke selv er tilstrækkeligt mangfoldig til at kunne bruge ord, der dækker over de ord og begreber, som de lånte engelske ord gør.

Trenden fortsætter formentligt

Trenden – som i øvrigt er et engelsk ord – må formodes at fortsætte således, at vi får flere og flere engelske ord ind i det danske sprog. Det skyldes overvejende, at verden bliver mere og mere globalt orienteret, og at vi derfor igen og igen støder på engelske ord, som ender med at blive inkorporeret i det danske sprog; simpelthen fordi vi begynder at bruge dem i flæng. Om det er godt eller ej, må være op til den enkelte læser.