Synonym for tjene

  • af

Der er flere synonymer for ‘’tjene’’ da ordet kan have flere betydninger, som f.eks. ‘’Aflaste’’ og ‘’Bistå’’ eller i nyere tid hvor man primært bruger ordet når man skal ‘’tjene penge’’ i stedet. 

Hvad betyder Tjene? 

Ordet tjene kan have mange betydninger afhængig af hvilken kontekst ordet bliver brugt i. Men at tjene kan blive brugt i en sætning hvor man f.eks. i gamle dage som en tral eller tjener skulle ‘’tjene’’ deres ejere eller overordnede. Dette er som regel mest brugt rent historisk, da man i nutiden ikke bruger ordet at tjene på samme måde mere. 

I dag så bliver ordnet ‘tjene’’ brugt i mange andre sammenhæng som f.eks. når man skal tjene penge eller lignende sammenhæng hvor man ved at ‘’tjene’’ noget får noget ud af at gøre noget for andre, som f.eks. når man tager på arbejde for at tjene penge.  

Dog bliver at ‘’tjene’’ også brugt når man f.eks. som en undersåt tjener en kongelig som tjener eller lignende.  

tjene-penge

Definitionen på Tjene 

At tjene betyder at man aflaster eller bistår andre, hvilket betyder at man hjælper andre. At hjælpe andre er som tidligere nævnt også kendt som at bistå andre, hvor man altså aflaster andre. Ordet ‘tjene’’ bliver i dag primært brugt i sammenhæng med at man tjener penge i stedet, men dog stadig hvor man skal hjælpe andre f.eks. i et job, og til gengæld tjener penge på at hjælpe andre. Man kan også bruge definitionen ‘’at tjene’’ på f.eks. at tjene nogle håndøre, tjene til dagen og vejen osv. Men som udgangspunkt altid i forbindelse med at man arbejder for at tjene penge.  

Læs mere om synonymer på Synonym.dk