Synonym for Aktie

  • af

Synonymet for aktie er ‘’Aktiebrev’’ også kendt som en anpart eller et aktiecertifikat.  

Ejer du aktier, så er du en aktionær.  

Hvad er en aktie? 

En aktie er en lille andel af en virksomhed. Hvis man køber en aktie, så køber man derfor en lille andel af den virksomhed man køber aktier i. Et aktieselskab er ejet af aktionære som har aktierne i selskabet, hvilket betyder at de har ejerandelen over den virksomhed som de har aktierne i. 

En aktie er et bevis på at du ejer en andel af virksomheden, og den betyder også at du automatisk er inviteret med til de offentlige bestyrelsesmøder, men dog ikke de interne bestyrelsesmøder, medmindre du ejer en stor del af aktierne i en virksomhed eller andet står skrevet i virksomhedens beretninger.  

Du kan investere i aktier igennem banken eller på handelsplatforme, hvor du vil få dit aktiecertifikat eller dit aktiebrev tilsendt elektronisk. Kursen på en aktie kan stige og falde i takt med at værdien i virksomheden stiger eller falder.  

Aktie

Definitionen på en aktie 

En aktie af som sagt en lille andel af virksomheden, hvor man i teorien bliver en medejer af den virksomhed som man køber aktier i. Det betyder nemlig at du som aktionær har en medbestemmelse i den virksomhed som du har aktier i.  

En aktie giver dig dog ikke nødvendigvis medbestemmelse, da det kræver et bestemt antal af aktierne i en virksomhed for at kunne have medbestemmelse.  

Når du har en aktie i en virksomhed så betyder det også at denne aktie kan stige i værdi i takt med at værdien på virksomheden stiger. Det betyder at du som aktionær kan tjene penge når virksomheden tjener penge og stiger i værdi.  

Se alle synonymer på synonym.dk