Synonym for investere

  • af

Synonymet for at Investere betyder stort set det samme som indskyde eller satsning og indskud. 

Hvad betyder at investere? 

At investere betyder i de fleste tilfælde at man anbringer sine penge et sted med en forhåbning om en økonomisk gevinst på sigt. Dette betyder f.eks. ofte at man laver en aktiehandel og køber en aktie i håb om at den aktie eller de aktier man har købt stiger i værdi, så man efterfølgende kan sælge sine aktier med en højere værdi og derfor få et positivt afkast på sin investering.  

Man investerer ofte sin opsparing for at få et afkast som er højere end f.eks. inflationen hvilket betyder at man laver et eller andet form for indskud som over tid gerne skulle stige i værdi og derfor kunne give dig et afkast højere end inflationen.  

En virksomhed kan også investere sine penge i f.eks. nye maskiner, for at kunne skabe højere kapacitet og derved en forøget omsætning over tid i forhold til nuværende omsætning. 

Men du kan også investere din tid. Ved at investere din tid, så laver du en ‘’satsning’’ af din tid, som gør at du f.eks. skal bruge 50 timer i forhåbning om at du får en gevinst ved at gøre dette. Det behøver ikke nødvendigvis at være en økonomisk gevinst, men kan også være en gevinst som f.eks. spare dig for penge, spare dig for tid eller andet.  

investere

Definitionen på at investere 

Når man investerer, så laver man en satsning som ofte er en satsning af sine penge med en forhåbning om at denne satsning stiger i værdi over en periode.  

At investere sine penge medføre altid en risiko for at tabe det man har investeret eller ‘’satset’’.  

Hvis du f.eks. laver en aktieinvestering, så køber du en aktie i en forhåbning om at dette ‘’sats’’ bliver mere værd end det oprindeligt var.  ‘

Læs mere om synonymer på synonym.dk